Wedstrijd USSA Flipper – Dilsen

Beste MVVcV ‘ers,

De wedstrijd USSA Flipper – Dilsen voorzien op zaterdag 11 september heeft niet plaatsgevonden. USSA had uiteindelijk geen terrein. Bij het zoeken naar een oplossing kwam het tot een meningsverschil tussen USSA en mij, de Voorzitter van de Maaslandse verstandhouding. Tijdens de discussie werden er zware beledigingen en beschuldigingen aan mijn adres geuit . Per slot van rekening meldde USSA telefonisch niet meer te willen aantreden in de Maaslandse veteranencompetitie. Het bestuur van MVVcV kan niet meer dan dit ontslag aanvaarden maar wil ook uitdrukkelijk vermelden dat het bereid blijft tot overleg.
Noël Jacobs
Voorzitter MVVcV