Aanpassingen huishoudelijk reglement.

Op de bestuursvergadering van 07/12/22 werden enkele wijzigingen in het huishoudelijk reglement goedgekeurd. Artikel 4.1 werd aangepast, artikel 7.16 werd uitgebreid. Lees hieronder de gewijzigde artikelen :  

HOOFDSTUK 4: AANSLUITINGSVOORWAARDEN
Artikel 1

De aansluitingsgegevens dienen vóór zaterdag 11:00 uur per e-mail op het secretariaat toe te komen. Indien ze later toekomen, zal de administratie voor de week erna zijn en is het nieuwe lid niet speelgerechtigd op de volgende speeldag. De speler is pas speelgerechtigd wanneer de aangepaste ledenlijst terug in het bezit is van de nieuwe Club.

HOOFDSTUK 7: KALENDER WEDSTRIJDEN
Artikel 16

Indien de thuisploeg geen plein heeft , moeten beide ploegen een oplossing zoeken, zo niet neemt het bestuursorgaan de beslissing waar en op welk uur er gespeeld zal worden.
Indien niet akkoord met het voorstel van het bestuursorgaan zal er een forfait worden uitgesproken.