Waar is de tijd ?

Clubs die al langer lid zijn van het Maaslands Verbond zullen het zich nog wel herinneren. Op de algemene vergadering vóór het begin van het nieuwe seizoen werden de clubs “verrast” met een mooi cadeau. Verschillende jaren kregen we een kwaliteitsvolle wedstrijdbal, één jaar waren dat trainingshesjes, een ander jaar een gevuld verzorgingskoffertje.

Voor de penningmeester van de bond was dat een vrij grote uitgavepost. Neem nu een bal van 75 euro geschonken aan 22 clubs , dan kwam dat neer op 1650 euro. Een serieuze hap uit het budget van +- 5000 euro .

Voor de clubs waren die geschenken welgekomen attenties , en voor de bond een manier om de geïnde boetes op een eerlijke manier te laten terugvloeien naar de clubs.

Moesten de toenmalige bondsbesturen er hun financiële reserves voor aanspreken ? Helemaal niet, integendeel zelfs zoals uit volgend lijstje blijkt :

Datum Banksaldo
1/1/2016 3548 euro
1/1/2017 3639 euro
1/1/2019 5326 euro
1/1/2021 6108  euro
1/1/2023 4657 euro